top of page

ASPİRİN ve DİŞ ÇEKİMİ

Diş çekimlerinde kanama, çekim sonrası aşamada dikkate alınması gereken en yaygın ve önemli konular arasındadır. Genellikle gazlı bez veya pamukla baskı veya dikiş gibi yöntemlerle tedavi edilir ve düzelir. Ancak hastada kanama riski yüksek olması durumunda bu önlemler yeterli olmayabilir. Kan sulandırıcı ilaç alan hastalar bu gruptadır.

Aspirin ise “antiplatelet” sınıfındandır ve felç, kalp krizi veya stent tıkanması gibi riskleri azaltmak için en yaygın kullanılan ilaçtır. Trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücrelerinin birbirlerine ve damar yüzeylerine yapışmasını engelleyerek etkisini gösterir.

Aspirin gibi antiplatelet ajanlar kanama riskini artırır ve herhangi bir cerrahi müdahale öncesinde kanama riskinin değerlendirilmesini gerektirir. Aspirin tedavisi gören bir hastada standart diş çekimi işlemini başlatmadan önce diş hekimi için asıl önemli konu hastasının aspirin alma nedenleridir. Çekimden önce ilacın durdurulup durdurulmayacağı kararı, kanama riski ile aspirin tedavisinin kesilmesinden kaynaklanan olası risklerin arasında denge kurulmasını gerektirir. Yani soru: Aspirin’i güvenle kesebilir miyiz? Yoksa diş çekimi sırasında da alması şart mı?

Bu yüzden diş çekimlerinde Aspirin kullanıyorsak ne yapmalı sorusu en sık rastlanan tablodur.

DİŞİM ÇEKİLECEK ASPİRİN SORUN ÇIKARIR MI?

Mevcut kanıtlar şu anda düşük doz aspirin tedavisi alan hastalarda diş çekimi işlemlerine olur vermektedir. Bu işlemler ilacı kesmeden güvenli bir şekilde yapılabilir çünkü çekim sonrası kanama artışı riski ihmal edilebilir düzeydedir .

 Önemli bir derleme ve analiz çalışması sonuçlarına göre:

Tek başına Aspirin alan hastalar, sağlıklı, ilaç kullanmayan kişilere ile karşılaştırıldığında ani kanama veya gecikmiş kanama riskinde anlamlı bir fark göstermedi.

Sonuçta Aspirin alırken diş çekimi ilacı kesmeden de yapılabilir. ANCAK bu tavsiye Aspirin’den başka veya Aspirin ile başka ilaçları kullananlar için geçerli değildir.留言


bottom of page