top of page

TİROİD NODÜLLERİ

Tiroid nodülü, tiroid bezindeki anormal büyümelere bağlı oluşan yumrulara denir.Bu bez boyunda ve Adem elmasının altında yer alır.Aslında şekli bir kelebeğe benzer ve nefes borusunu sarar.Nodüller bezin herhangi bir yerinde olabilir ve bazıları kolayca farkedilebilirken diğerleri ele gelmeyebilir.Ultrason ile bakıldığında erişkinlerin %30’unda nodül bulunur.Bunların %10 kadarı habis olabilir.Bu nedenle yapılacak en önemli iş burada kanser olup olmadığını ortaya çıkarmaktır.Tiroid nodüllerinin büyük çoğunluğu hiçbir belirti vermez.Ancak bazen nodüllerden fazlaca hormon salgılanırsa “hipertiroidi” dediğimiz bezin fazla çalışması hastalığı oluşur.Bazen de nodüller ağrılı olabilir veya aşırı büyüyerek etraftaki dokulara bası yapar.Tiroid nodüllerinin teşhisi genellikle rutin muayene sırasında doktor tarafından elle farkedilerek konur.Büyükleri gözle de görülebilir.Hormonların tayini için kan testleri yapılacaktır.Asıl tetkik ultrasondur.Burada nodüllerin boyutları,yeri ve habis özellikler olup olmadığı tarif edilir ve bunlara göre de gerekirse ince bir iğne ile biyopsi yapılır.Bir başka tetkik de sintigrafidir.Tüm bunların sonucunda takip ve tedavi kararları verilir.Tedavi şekillerine gelince; kanser olup olmadığı,hormon fazlalığı veya hiçbirinin olmadığı basit nodüllerde farklı tedaviler uygulanır.Son durumda sadece 6-12 aylık muayene ve ultrason takipleri yeterli olurken,kanser hücreleri varlığı veya şüphesi ameliyatı gerektirecektir.


Uzm Dr.Metin Okucu


Comments


bottom of page